Prace wysokościowe

Wykonujemy:

Montaż – rzeźby, zegary, parapety, rynny, reklamy wielkoformatowe, obejmy, kotwy, piorunochrony, itd.

Poprawki – według zleceń firm konserwatorskich, zabezpieczenia elementów architektury przed odpadnięciem.

Konserwacja elementów metalowych – konstrukcji stalowych, mostów, konstrukcji dachowych.

Czyszczenie – czyszczenie chemiczne i mechaniczne, mycie.

Odwierty – wymagane przy ekspertyzach budowlanych.

Inne usługi - według zlecenia.